• Naši zbori, letnik 2017, notni zvezek 1

Naši zbori, letnik 2017, notni zvezek 1

  • 1. notni zvezek revije Naši zbori, letnik 65
  •  
  • Šifra:01201701
  • Razpoložljivost:Na zalogi
  • 8,00€

  • Brez DDV:7,62€

VSEBINA:

Mešani zbori
Miro Kokol
DEŽEK SE ŽE KADI
Lojze Lebič
FČELICA ZLETEILA
Matej Kastelic
O ADONAI

Ženski zbori
Andrej Makor
PESEM ŠT. X

Moški zbori
Ubald Vrabec
LUNA, LUNICA
Lojze Lebič
KAKO KRATEK JE TA ČAS


Miro Kokol
DEŽEK SE ŽE KADI
Flosarski ali splavarski napev Dežek se že kadi izvira iz Dramelj pri Celju. Skladba je oblikovana linearno, in sicer sta vodilni ljudski melodiji dodani protimelodiji, kar je nazorno predstavljeno na začetku. V četrti kitici se glasovni skupini zamenjata med seboj s protimelodijo in s tem povečata zvočno barvitost. Bogastvo polifonije pa je v zadnji kitici podprto še z deminutivnim zmanjšanjem ritmične vrednosti – postopoma za eno osminko.

Lojze Lebič
FČELICA ZLETEILA
Za priredbo je prof. Lojzeta Lebiča prosil umetniški svet 14. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus Maribor. Ker je želel za vse vrste zborov izbrati kot obvezno skladbo kakovostno priredbo iste slovenske ljudske pesmi za vse zasedbe, je prosil skladatelja, naj sedanjima različicama za moški in mešani zbor doda še novo za ženski zbor. Prvič jo je izvedel Zbor Slovenske filharmonije pod vodstvom Martine Batič 8. novembra 2016 v koncertnem ciklu Simfonic voices v Kopru, kot del tekmovalnega sporeda v Mariboru pa bo zazvenela v izvedbi mešanih zborov iz Italije, Latvije, Slovenije in Švedske 22. aprila 2017.
Uredništvo

Matej Kastelic
O ADONAI
»O Gospod in voditelj Izraelove hiše, ki si se prikazal Mojzesu v gorečem grmu in mu dal na Sinaju zapovedi; pridi in nas odreši z odprto roko.«
Skladba O Adonai je iz cikla »O« antifon, ki je nastal na pobudo Ambroža Čopija. Tematsko gradivo temelji na gregorijanskem napevu, ki ima pet stavkov oziroma fraz. Enoglasno melodijo sem pustil nespremenjeno obogateno z imitacijami in avgmentiranjem. Vsaka fraza ima svojo tehniko glede na naravo besedila. Želel sem razširiti ambitus, zato sem na začetno melodijo v basih dodal »kvintni odmev« v altih. V »gorečem grmu« pride do štiriglasne terčne imitacije, pri »odrešitvi« pa do štiriglasne sekundne imitacije, ki se prelije v enoglasje zadnjega stavka. Na koncu se ponovi začetni del »kvintnega odmeva«, končam pa z večkratno avgmentacijo najpogosteje uporabljene tematike, ki zbledi v en sam ton.

Andrej Makor
PESEM ŠT. X
Podgana = Človek
Pif + Kh = Crk
crkni Človek > človečanski ideali
Bog pa je na razpoloženju!
(S. Kosovel)
Pesem št. X je optimalna projekcija »novega sveta«, prikazana prek antiesteticizma, s slikanjem nemoralne sodobne družbe. To je poezija upora, v kateri zaznamo nemoralna in neetična načela, ki jih ima naša družba.
Kosovel je zgradbo poezije zasnoval na nasprotjih, dvoličnosti in cinizmu:
Podgana umira na podstrešju – O moji mladi dnevi
Predavanje o človečanskih idealih – slike bolgarskih obešencev
čitajo in se boje Boga – Bog pa je na razpoloženju
»… Gre za prikaz dvojne morale družbe (crkni Človek), spačene morale, ki obešence celo fotografira, hkrati pa napoveduje 'predavanje o človečanskih idealih'. Ljudje torej na dolgo in široko govorijo o Človeku, hkrati pa čitajo poročila o usmrtitvah in se bojijo Boga. Toda Bog je sodobno civilizacijo zapustil, kar je tudi povzročilo propad morale in etike. Civilizacija je moralno spačena.«
citat: Igor Saksida, 1988. Interpretacija Pesmi št. X, Konsa 5 in Sferičnega zrcala. "Bralnica '87" Sodobnost (1963). 36/III. 311–323.

Skladba za ženski pevski zbor dosledno sledi konstrukciji Kosovelove poezije in z zvočnim slikanjem, efekti in odrsko dramaturgijo ustvarja razpoloženje.
Marsikdo mi je skladbo argumentiral kot cinično. Na to pravim, naj o tem vsakdo presodi sam. Moja skladba je poklon velikemu primorskemu pesniku Srečku Kosovelu ob 90. obletnici njegove smrti.

Ubald Vrabec
LUNA, LUNICA
Skladbica je komponirana mojstrsko. Ne gre le za preprosto harmonizacijo napeva, ampak avtor v pesemski obliki zelo domiselno variira napev in skladbico modulira (C–G–C). Melodija je ves čas v 1. tenorju, zato naj vsi drugi pojejo tiše, z izjemo taktov (13–18 in 29–36), kjer sta tenorja enakovredna. 2. tenorji naj pazijo na ton a1 v 22. taktu! Dosledno upoštevajte vpisane vdihe. Če zbor nima dobrih 2. basov naj pesem intonira pol tona više – pa še bolje bo zvenela. Skladba je nastala oktobra 1972. Posvečena je bila Silvanu Križmančiču (25. 5. 1933, Bazovica–2. 12. 2011, Gorica), Vrabčevemu kolegu na tržaški Glasbeni matici. Križmančič je bil tudi ravnatelj sedeža GM v Gorici. Podatke o nastanku skladbe in S. Križmančiču nam je prijazno posredoval Janko Ban.

Lojze Lebič
KAKO KRATEK JE TA ČAS
Ko je Jožko Kert na Prevaljah na Koroškem leta 2013 za Kulturno društvo Mohorjan in njegov zborovski festival načrtoval zbirko ljudskih pesmi iz Ziljske doline, je povabil slovenske skladatelje, da pesmi priredijo tudi za zbor.
Prisluhnil sem in za mešani zbor oblikoval skladbo iz Blač – kot jo je pred več kot sto leti zapisal Oskar Dev, Kako kratek je ta čas … Pritegnila me je po besedilu, dvogovoru med mrtvimi in živimi, po izjemni melodičnosti in v sebi skriti harmoniji. Vse to sem pri priredbi ohranil, nekoliko pa posegel v obliko. Srednji del – druga kitica besedila – je glasbeno variiran, podaljšan in usmerjen k dinamičnemu vrhu, ki izzveni v otožni vzklik »ooo …«, tretjemu delu, ki je enak prvemu, pa je dodana kratka, v višave usmerjena koda.
Takrat, pred štirimi leti, je za mešani zbor ustvarjena priredba kmalu našla pot med naše zbore, čedalje pogosteje pa je bilo slišati tudi željo, da bi bila pesem dosegljiva tudi za moški zbor. Odzval sem se in zdaj je pesem Kako kratek je ta čas … pred nami tudi v moški pevski zasedbi.


Lastnosti
Leto izdaje 2017
Število strani 40

Podobni izdelki

Naši zbori, letnik 2015, notni zvezek 2

Naši zbori, letnik 2015, notni zvezek 2

VSEBINA: Mešani zbori Črt Sojar Voglar: PO LOUGI LEIČE Damijan Močnik: NEBO, NEBO Ženski zbori ..

8,00€ Brez DDV:7,62€