• Jes pa pueba neč nemam

Jes pa pueba neč nemam

  • Priredbe in obdelave rožanskih ljudskih pesmi za ženski, dekliški in mladinski zbor Vsebino izbral in uredil Mitja Gobec
  •  
  • Šifra:819
  • Razpoložljivost:Na zalogi
  • 26,00€

  • Brez DDV:24,76€

Objavljenih je 113 ljudskih pesmi v obdelavi 30-tih skladateljev in prirejevalcev. Kot najstarejši je predstavljen Emil Adamič *1877, najmlajši pa je Patrick Quaggiato *1983. Razlika med njima je več kot 100 let.
Novost pričujoče izdaje je sodobna in pregledna notografija, poenoten in poenostavljen zapis besedil, poenotena oprema skladb, oznake za vodilni glas, razlaga narečnih besed in dihi za posamezne glasove v skladbah. S to izdajo ponujamo zborovodjem dokončno prečiščene priredbe in obdelave rožanskih ljudskih pesmi. Ker so pesmi namenjene mladini objavljamo na nekaterih straneh misli znanih osebnosti o glasbi in petju.

Kazalo

Lajko Milisavljevič (1943-2002) (Marija Gruškovnjak)
Petje v Rožu (dr. Janko Zerzer)
S koroško pesmijo v svet (mag. Igor Teršar)
Urednikovo poročilo (Mitja Gobec)

Ženski in dekliški zbori (tri in večglasje)
Naslov za ženske zbore
Ana dečva m je snuəčə dov šribava (Jože Leskovar) (4-gl.)
Bom holcarja vzeva (Eduard Oraže) (4-gl.)
Čej so tiste stəzice (Danilo Bučar) (4-gl.)
Da bə biva liəpa vura (Janez Močnik) (3-gl.)
Da bə biva liəpa vura (Danilo Bučar) (4-gl.)
Dečva pa v hartəlcə rožce napaja (Danilo Bučar) (4-gl.)
Dečva, to mə povej (Danilo Bučar) (4-gl.)
Dva puəba sta pršva (Janez Močnik) (4-gl.)
Dobər večiər, Buəh vam daj (Egi Gašperšič) (4-gl.)
Dobər večer, lubo dakle (Danilo Bučar) (4-gl.)
Ena sama riəč me hriva (Radovan Gobec) (4-gl.)
Dovta po Voz pa na voda teče (Eduard Oraže) (4-gl.)
Ena sama riəč me hriva (Matija Tomc) (4-gl.)
Glej, kak sončice sije (Egi Gašperšič) (4-gl.)
Je dro vuštno poletə (Janez Močnik) (3-gl.)
Je pa davi svanca padva (Eduard Oraže) (5-gl.)
Je na Dravci mahlica (France Cigan) (3-gl.)
Jes pa puəba nəč nemam (France Cigan) (3-gl.)
Kadar pojdeš k žovnirjem (Janez Močnik) (4-gl.+solo)
Jes pa puəba nəč nemam (Janez Močnik) (3-gl.+solo)
Kadar Zila noj Drava (Zdravko Švikaršič/Janez Močnik) (3-gl.+solo)
Kakor grejo meglice (Patrick Quaggiato) (3-gl.)
Liəpa roəža (Eduard Oraže) (4-gl.)
Ko ptičica səm spiəvlava (Janez Močnik) (3-gl.+solo)
Moj oče ma konjička dva (France Marolt) (5-gl.)
Nmav čriəz jizaro (P. Košat) (Franc Treiber/Jurij Gregorc) (3-gl.)
Nmav čriəz jizaro (Primož Košat) (Franc Treiber/Danilo Bučar) (4-gl.)
Nmav čriəz jizaro (P. Košat) (Franc Treiber/Jakob Jež) (3-gl+solo)
Očka so mi kupili (Janez Močnik) (4-gl.)
Oj, te mlinar (Ciril Pregelj) (4-gl.)
Oj, te mlinar (Zdravko Švikaršič/Lajko Milisavljevič) (4-gl.+vod. glas)
Oj, te mlinar (Danilo Bučar) (4-gl.)
Pastirc pa pase ovce tri (Danilo Bučar) (4-gl.)
Po cestə pa an liəp marš hre (Rado Simoniti) (3-gl.)
Po cestə pa an liəp marš hre (Janez Močnik) (3-gl.)
Pod ankičem postajava (Luka Kramolc/Egi Gašperšič) (4-gl.)
Pojdam v Rute (Matija Tomc) (3-gl.+solo)
Pojdam v Rute (Danilo Bučar) (4-gl.)
Pojdam v Rute (Zdravko Švikaršič/Lajko Milisavljevič) (4-gl.+vod. glas)
Pšenička na polju že zori (Egi Gašperšič) (3-5-gl.)
Pršva je ta luba vəhred (Janez Močnik) (3-gl.)
Puəbə pojo (Luka Kramolc) (4-gl.)
Se že svita, bo den (ljudsko večglasje) (4-gl.)
Saj səm praviv mnogokrat (Eduard Oraže) (4-gl.)
Səm še mihna bva (Luka Kramolc) (4-gl.)
Snočkaj səm se kujava (Janez Močnik) (4-gl.)
So še rožce v hartəlnu žavovale (Jože Leskovar) (4-gl.)
Šocej, moj gsel (Oskar Dev/Lojze Lebič) (4-gl.)
Štirje fantje špilajo (Janez Močnik) (4-gl.)
Tadle za jizaram (Janez Močnik) (3-gl.+solo.)
Ta druməlca je zvomlana (Radovan Gobec) (4-gl.)
Tako tiho jo je prcaplov (Janez Močnik) (4-gl.)
Ta zima že zapušča nas (Matija Tomc) (4-gl.)
Te pavər pa hrahovco seje (Edi Gašperšič) (3-gl.)
Te pavər pa hrahovco seje (Jože Leskovar) (4-gl.)
Vuštnejša ja ni (Slavko Mihelčič) (4-gl.)
Žavbrna dečva je v liəšənče šva (Egi Gašperšič) (5-gl.)
Z nobenim purgarjam (Jože Leskovar) (4-gl.+solo)

Mladinski zbori (tri in večglasje)
Naslov za mladinske zbore
Boršti so vsi zelen (Janez Močnik) (3-gl.)
Čej so tiste stəzice (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Čej so tiste stəzice (Luka Kramolc) (3-gl.)
Čej so tiste stəzice (NN) (3-gl.)
Čiər so včasə bəle (Janez Močnik) (3-gl.)
Da bi biva liəpa vura (Emil Adamič) (3-gl.)
Da bi biva liəpa vura (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Dva puəba sta pəršva (Luka Kramolc) (3-gl.)
Jes bə rad cəhajnar biv (Luka Kramolc) (3-4-gl.)
Jes bə rad cəhajnar biv (Tadeja Vulc) (3-4-gl.)
Je dro vuštno poletə (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Je pa juh u pečiəh (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Jes səm an kmetovski ovčar (Jožef Lipold) (Luka Kramolc) (3-gl.)
Kadar Zila noj Drava (Miro Kokol) (3-gl.)
Kadar pojdeš k žovnirjem (France Cigan) (3-gl.)
Ko ptičica səm spiəvlava (Janez Močnik) (3-gl.)
Ko se vdajava boš (France Cigan) (3-gl.)
Liəpa vura, sunce sije (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Mi smo pastircə (Lajko Milisavljevič) (3-gl.)
Moja kosa je križavna (Janez Kuhar) (3-gl.)
Na hribrc bom stopov (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Nmav čriəz jizaro (P. Košat) (Franc Treiber/Emil Adamič) (3-gl.)
Nmav čriəz jizaro (P. Košat) (Franc Treiber/Luka Kramolc) (3-gl.)
Oj, te mlinar (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Oj, te mlinar (Silvester Mihelič) (3-gl.)
Pojdam v Rute (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Pojdam v Rute (Ciril Pregelj) (3-gl.)
Pojte, drobne ptice (Lajko Milisavljevič) (3-gl.)
Prelubə moj sosad (Lajko Milisavljevič) (3-gl.)
Pršva je ta luba vəhred (Vilko Ukmar) (3-gl.)
Pršva je ta luba vəhred (Luka Kramolc) (3-gl.)
Prinesite, kar mate(Andrej Šuster-Drabosnjak)(Lajko Milisavljevič)(3-gl.)
Puəbə pojo (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Se že svita, bo den (ljudsko večglasje) (3-gl.)
Rožekarjə mi (Janez Močnik) (3-gl.)
Səm hódov po gmajnə (Anton Nagele) (3-gl.)
Tak lijpa bə bva (France Cigan) (3-gl.)
Tam stoji huta Davidova (Lajko Milisavljevič) (3-gl.)
Ta zima že zapušča nas (Ciril Pregelj) (3-gl.)
Ta zima že zapušča nas (Luka Kramolc) (3-gl.)
Juhe, juhe, juhe! Vigred … (Ciril Pregelj) (3-gl.)
Vigred prihaja (Janez Močnik) (3-gl.)
Vuštnejša ja ni (Jože Leskovar) (3-gl.)
Vuštnejša ja ni (Matija Tomc) (4-gl.)
Z nobenim purgarjam (Jurij Gregorc) (3-gl.)

Mladinski zbori s spremljavo (2 - 3-glasje z inštrumentalno spremljavo)
Naslov za mladinske zbore
Čej so tiste stəzice (Pavle Kalan) (2-gl.+kl.)
Čej so tiste stəzice (Slavko Mihelčič) (2-3-gl.+kl.)
Čej so tiste stəzice (Maks Strmčnik) (2-gl.+kl.)
Nmav čriəz jizaro (Primož Košat) (F. Treiber/Stanko Prek) (2-gl.+kit.)
Ljuba vigred se rodi (Ciril Pregelj) (2-gl.+kl.)
Pastirc pa pase ovce tri (Jožef Lipold) (Danilo Švara) (2-gl.+kit.)
Pastirc pa pase ovce tri (Jožef Lipold) (Stanko Prek) (3-gl.+kit.)
Vəhredəč v te hujšam delə (Luka Kramolc) (2-gl.+kl.)
S hiše pavər vzigni se (Luka Kramolc) (3-gl.+citre)
Ta zima že zapušča nas (Luka Kramolc/Pavle Kalan) (2-gl.+kl.)

Priredbe in obdelave rožanskih ljudskih-po abecedi začetnega verza (MiG)
Priredbe in obdelave rožanskih ljudskih-po abecedi skladateljev (MiG)
Lastnosti
Sozaložnik Krščanska kulturna zveza Celovec, Mohorjeva družba, Celovec - Ljubljana - Dunaj
Leto izdaje 2011
Število strani 155+XV

Podobni izdelki

Čej so tiste stezice

Čej so tiste stezice

Naslovi skladb: Al ni škoda za pueba (zapisal in prir. Pavle Kernjak) Ana sama rieč me hriva (zapis..

20,00€ Brez DDV:19,05€

Dečva, to me povej

Dečva, to me povej

V zbirki je 139 skladb 131-tih ljudskih pesmi v obdelavi 36 skladateljev in prirejevalcev v sodobni ..

29,00€ Brez DDV:27,62€

Ljudske pesmi z Zilje - iz zapuščine Lajka Milisavljeviča

Ljudske pesmi z Zilje - iz zapuščine Lajka Milisavljeviča

V zbirki je zapis skoraj 400 eno- do štiriglasnih napevov iz Zilje (delno z vplivi iz Roža), ki jih ..

36,00€ Brez DDV:34,29€